Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Behandlingstilbud

Helseavdelingen tilbyr behandlingstjenester for senior- og juniorlandslagsutøvere, samt elever ved Toppidrettsgymnas som NTG og Wang og studenter ved Norges idrettshøgskole. Helseavdelingen har et utvidet tilbud til utøvere med stipend fra Olympiatoppen, som blant annet har frie helsetjenester.

Pasienter utover disse grupper vil, når vi har kapasitet, kunne bli vurdert av lege og/eller fysioterapeut ved Toppidrettsenteret. For disse vil senteret fungere som en ren spesialisthelsetjeneste/sekundærlinjetjeneste, der man skal være henvist fra annen lege. Det innebærer at all oppfølging/kontroll/sykemelding må gjøres hos egen fastlege.

En av våre leger (Lars Kolsrud) og fysioterapeuter (Bjørn Fossan) har kommunal driftsavtale, og vil også kunne ta imot andre pasienter. Henvisning til disse må skje via fastlege/særforbundslege. Helseavdelingen gir ikke råd eller veiledning per telefon eller mail til andre enn egne pasienter.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner