Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Behandlingstilbud

Våre behandlingstjenester er primært rettet mot utøvere med olympiatoppstipend, utviklingsstipend eller utøvere i spesielle satsningsprosjekter/ landslag.

Stipendutøvere har frie helsetjenester og kan oppsøke lege/ fysioterapeut direkte ved skader/ sykdom for behandling, sykemelding osv..

Helseavdelingen gir ikke råd eller veiledning pr telefon til nye pasienter. Henvisning må skje via fastlege/ særforbundslege. Dette gjelder også for den legen og de fysioterapeutene som har avtale med Helse SØR-ØST.

Klikk her for å lese mer om vårt behandlingstiilbud.

Prisliste og satser for egenandel

Våre behandlingstjenester er primært rettet mot utøvere med olympiatoppstipend, utviklingsstipend eller utøvere i spesielle satsningsprosjekter/ landslag.

Informasjon om reisevaksinering

Det nærmer seg ferietid, og Helseavdelingen får ofte spørsmål om vi kan gi reisevaksiner. Vi har følgende tilbud:

Spiseforstyrrelser - Tilbud ved OLTs helseavdeling

Spiseforstyrrelser er et fenomen som har stor og alvorlig utbredelse innenfor idrettene.

Blodprøver

Helseavdelingen opplever en økning i antall henvendelser der utøverne selv ber om å få tatt blodprøver, eller henviser til forskjellige trenere/ ledere som har bedt dem om å gjøre dette.

Krogh Optikk er leverandør av synsundersøkelser til Olympiatoppen

Stipendiatutøvere bes ta kontakt med Havard.Moksnes@olympiatoppen.no for nærmere informasjon om tilbudet.

Kontakt oss

Olympiatoppen

Telefon
21 02 90 00
Besøksadresse
Sognsveien 228
Poststed
0840 Oslo
Treningssenteret
24 07 57 20
Sportshotellet
22 02 57 35
Helseavdelingen
24 07 57 10

Regioner